logo             

Sedryk Company
s.r.o.

 

„Nejvyšší čas pro změnu“

Kurzy a semináře

Hypoteční úvěry
Cíl semináře:
Seznámit účastníky semináře s problematikou hypotečního úvěru. Seminář by měl pomoci studentům, občanům a podnikatelům z řad fyzických osob v základní orientaci při využití tohoto bankovního produktu, jeho čerpání, zajištění, splácení a řešení v případě výpadků splátek.
logo adobe pdf file Pozvánka na seminář - Hypoteční úvěry.pdf

Spotřebitelské úvěry, kontokorentní úvěry a kreditní karty
Cíl semináře :
Seznámit účastníky semináře s problematikou spotřebitelského úvěru, kontokorentního úvěru a kreditních karet. Seminář by měl pomoci studentům, občanům a podnikatelům z řad fyzických osob v základní orientaci při využití těchto bankovních produktů, jejich čerpání, zajištění, splácení a řešení v případě výpadků splátek.
logo adobe pdf filePozvánka na seminář - Spotřebitelské úvěry, kontokorentní úvěry a kreditní karty.pdf

Finanční abeceda pro podnikatele
Cíl semináře:
Seznámit účastníky semináře s problematikou zahájení podnikání jako fyzická osoba i jako právnická osoba a nákladech s tím spojených. Seminář by měl pomoci studentům, začínajícím i stávajícím podnikatelům z řad fyzických i právnických osob v základní orientaci při zahájení nebo rozšíření podnikání, vypracování podnikatelského záměru a možnostech jeho financování.
logo adobe pdf file Pozvánka na seminář - Finanční abeceda pro podnikatele.pdf

Postupy při jednání s bankou o nesplácených firemních úvěrech
Cíl semináře:
Seznámit účastníky semináře s problematikou vymáhání bankovních ohrožených úvěrů. Seminář by měl pomoci větším firmám, ale zejména malým a středním podnikům, které mají problémy se splácením bankovních úvěrů, zorientovat se v možných postupech bank při vymáhání ohrožených úvěrů a při hledání vhodných forem komunikace s bankou a hledání přijatelných řešení pro podnik i banku.
logo adobe pdf file Pozvánka na seminář - Postupy při jednání s bankou o nesplácených firemních úvěrech.pdf

 


©Daniel Korábek & Sedryk Company s.r.o. 2013
počet přístupů: 2346293.